kristijan@novaiskra.com

+381 (11) 4051 897

Gavrila Principa 43

11 000 Beograd, Srbija

Kursevi

SOFT SKILLS KURS

Unapređenjem naših SOFT veština doprinosimo boljim odnosima i komunikaciji sa drugim ljudima, pospešujemo kapacitete za funkcionalne saradnje i kreiramo uslove za upravljanje inovativnim procesima unutar timova. Kroz video lekcije i praktične vežbe polaznici kursa će unaprediti znanja o sebi, o svojim liderskim i kreativnim kapacitetima za rešavanje problema i izazova, ali i dobiti alate za bolju timsku saradnju.

TIMSKA KULTURA i STRUKTURA

Brojne studije pokazuju da timovi imaju bolje predispozicije za inovaciju, brže i lakše uočavaju greške i pronalaze bolja rešenja za izazove i probleme. U isto vreme, iskustvo nam pokazuje da rad u timu može biti frustrirajući, naporan i neefikasan. Kroz ovu radionicu otkrivamo moguće razloge za to i nudimo praktična rešenja za kreiranje i održavanje dobre timske dinamike koja je ključna za uspešan razvoj biznisa, startapa i organizacija.

DESIGN THINKING i USER CENTERED METODE

Design thinking svoju primenu već tradicionalo pronalazi u procesu kreriranja proizvoda i usluga koji odgovaraju na specifične potrebe korisnika i tržišta. Istovremeno ova metoda se pokazala kao izuzetno korisna u procesu rešavanja složenih društvenih, ekonomskih ili ekoloških, izazova koji podrazumevaju multidisciplinarne i intersektorske pristupe u procesu dizajniranja dugoročnih rešenja koja uzimaju u obzir više različitih perspektiva. Ova radionica nudi uvide i alate za primenu ove metode u različitim procesima kreacije i inovacije.

RAZVOJ PUBLIKE

Kroz praktične vežbe, analizu i strateško planiranje ovaj kurs pruža mogućnost organizacijama da kreiraju programe koji direktno odgovaraju na potrebe njihove zajednice i publike. Kroz analizu korisnika i njihovih specifičnih potreba, ali i kapaciteta organizacija, kurs mapira najvažnije elemente koje treba uzeti u obzir pri kreiranju i dizajniranju programa i aktivnosti koji neguju postojeću i privlače novu publiku.

STRATEGIJE UMREŽAVANJA U CCI SEKTORU

Državne institucije i nevladine organizacije iz domena kreativnih i kulturnih industrija nalaze se pred izazovima koji iziskuju kontinuirano prilagođavanje i unapređenje, kako u odnosu na lokalne tako i u odnosu na globane promene.

Ovaj kurs se fokusira na transformaciju strategije umrežavanja ovih organizacija imajući u vidu izmenjene potrebe i interesovanja,kako publike tako i brojnih stakeholder-a koji definišu polja kulture, umetnosti i kreativnih industrija, a u skladu sa trendovima koje donose društvene, ekonomske ili tehnološke promene.