kristijan@novaiskra.com

+381 (11) 4051 897

Gavrila Principa 43

11 000 Beograd, Srbija

Kursevi

SOFT SKILLS
KURS

Šta su SOFT veštine?

Skup ličnih kvaliteta, navika, stavova i društvenih veština koje omogućavaju ljudima da efikasno komuniciraju sa drugima i ostvaruju svoje ciljeve, kako u poslu tako i u svakodnevnom životu nazivaju se SOFT veštine. Za razliku od HARD veština, koje predstavljaju specifične tehničke veštine ili znanja vezana za određenu tehnologiju, profesiju ili delatnost, SOFT veštine se mogu primeniti u različitim okolnostima, situacijama i okruženjima.

Prema izveštajima Svetskog ekonomskog foruma SOFT veštine su ključne za lični i profesionalni razvoj i mogu da omoguće lakše navigiranje kroz izazove i prilike koje nam donosi budućnost.

Kome je KURS NAMENJEN

Mladim preduzetnicima, kreativcima, inovatorima i budućim liderima koji žele da ovladaju veštinama koje su od suštinskog značaja za lični i profesionalni razvoj. Kurs je namenjen onima koji žele da stvaraju timove i biznise otporne na izazove budućnosti, ali svima onima koji teže da budu bolji kandidati na tržištu rada.

ŠTA ĆETE NAUČITI

Kurs pruža uvid, znanje, tehnike i metode koje pomažu i unapređuju sposobnosti kao što su: upravljanje sobom; saradnja sa drugima; kreativnost i rešavanje problema. Kroz 14 lekcija kurs produbljuje znanja i pruža alate koji pomažu da bolje razumemo i upoznamo sebe, upravljamo vremenom, unapredimo veštinu komunikacije i aktivnog slušanja, ali i razumemo važnost krerianja timske kulture i strukture koja bi bila u skladu sa našim biznisom, ali i realnim kapacitetima članova tima. Kurs stavlja akcenat i na aspekte kreativnosti i inovativnost koja je usmerena ka rešenju kompleksnih problema, ali i naglašava važnost osnaživanja liderskih kapaciteta profesionalaca koji će biti spremni za vođenje procesa i timova koji su spremni za kontinuirani razvoj. Pored lekcija tu su vežbe koje doprinose produbljenju stečenog znanja kao i brojni praktični saveti mladih profesionalaca koji uveliko upravljaju procesima, ljudima i biznisima.

O instruktorki

Suosnivačica Nove Iskre / Menadžerka edukacije

Članica je Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva, a trenutno podržava brojne startapove i timove kroz unapređenje njihovih veština saradnje i timske kulture u programima kao što su: Raising Starts, Smart Start, D inkubator, Ninja Accelerator, Playing Narratives, Upgrade, Serbia Innovates, Preduzmi ideju i slično. Bila je profesorka na Fakultetu za medije i komunikaciju i mentorka u Nelt edukativnom programu.

Preduzmi ideju