Projekat

Projekat

EN
Vodič kroz lavirint državne uprave

Vodič kroz lavirint državne samouprave izrađen je u produkciji Ministarstva kulture i medija Republike Srbije, sa idejom da pruži podršku mladim pojedincima, preduzetnicima i udruženjima u procesu upoznavanja sa zakonskim i administrativnim okvirima kroz koje Republika Srbija implementira svoje budžetsko finansiranje u poljima kulture i civilnog sektora. Publikacija je prvobitno objavljena povodom prve konferencije posvećene programu Kreativna Evropa u Beogradu, u junu 2014.


Projekat: Vodič kroz lavirint državne uprave

Klijent: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Godina: 2014

Kreativna direkcija: Nova Iskra Studio

Dizajn: Olga Jorgačević

Zadaci: Nova Iskra Studio: Art direkcija / Dizajn, prelom i priprema za štampu publikacije / Produkcija publikacije

Tagovi: Print

NI_Studio-Vodič-kroz-državnu-samoupravu-01.jpg
NI_Studio-Vodič-kroz-državnu-samoupravu-02.jpg
NI_Studio-Vodič-kroz-državnu-samoupravu-03.jpg
NI_Studio-Vodič-kroz-državnu-samoupravu-04.jpg
NI_Studio-Vodič-kroz-državnu-samoupravu-05.jpg
NI_Studio-Vodič-kroz-državnu-samoupravu-06.jpg
NI_Studio-Vodič-kroz-državnu-samoupravu-07.jpg
ostali projekti