Projekat

Projekat

EN
DESK Kreativna Evropa Srbija

Imajući u vidu naše veliko iskustvo u radu u domenu kulturne produkcije, bilo nam je zadovoljstvo da radimo na razvoju identiteta srpske kancelarije programa Kreativna Evropa Evropske Unije. Zajedno sa dizajnerom, ponudili smo modularni, fluidni logo i identitet koji je inspirisan kulturnim diverzitetom, ovde predstavljenim kroz upotrebu glifova iz različitih jezika evropskih kultura.


Projekat: DESK Kreativna Evropa Srbija

Klijent: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Godina: 2015

Kreativna direkcija: Nova Iskra Studio

Art direkcija: Nenad Dickov

Dizajn: Nenad Dickov

Zadaci: Nova Iskra Studio: Art direkcija / Dizajn vizuelnog identiteta / Knjiga grafičkih standarda / Dizajn štampanog materijala / Dizajn promotivnih materijala / Brendiranje inauguralne konferencije

Tagovi: Brending i indetitet / Print

ostali projekti