Projekat

Projekat

EN
Transparentnost energetskog odlučivanja na lokalnom nivou

Inicijativom koju su pokrenuli Beogradska otvorena škola i Fondacija Hajnrih Bel, a čiji je rezultat publikacija Transparentnost energetskog odlučivanja na lokalnom nivou, ideja je da se utiče na promenu u ciklusu kreiranja energetske politike i na taj način doprinese smanjenju energetskog siromaštva i dostizanju evropskih standarda u zaštiti životne sredine. Poveren nam je zadatak grafičkog oblikovanja ove zahtvene publikacije koja obiluje grafikonima i podacima koje smo težili da vizuelizujemo na jednostavan i jasan način.


Projekat: Transparentnost energetskog odlučivanja na lokalnom nivou

Klijent: Beogradska otvorena škola

Godina: 2014

Kreativna direkcija: Nova Iskra Studio

Dizajn: Olga Jorgačević

Zadaci: Nova Iskra Studio: Art direkcija / Dizajn, prelom i priprema za štampu publikacije

Tagovi: Print

ostali projekti